Uszkodzenie stożka rotatorów - rodzaje uszkodzeń częściowych