jałowa martwica guzowatości piszczeli (choroba Osgooda-Schlattera) - leczenie operacyjne "na otwarto"