jałowa martwica chrzęstno-kostna - wypadnięty fragment chrzęstno-kostny