Uszkodzenie chrząstki chondromalacja - zabieg przeszczepu autologicznego mozaikowego bloków chrzęstno-kostnych (OATS)