Zygmunt Bartosiewicz

 1. Home
 2. Adam Bronikowski

Magister fizjoterapii. Absolwent Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, podyplomowych studiów specjalizacyjnych na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz wielu kursów i szkoleń z zakresu ortopedii i fizjoterapii. Pracownik naukowo dydaktyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autor wielu publikacji z zakresu ortopedii i fizjoterapii, brał udział w projektach naukowych m.in. dotyczących zastosowania bogatopłytkowego osocza w leczeniu schorzeń ortopedycznych oraz zaawansowanych technik leczenia osteoporozy. Od kilkunastu lat usprawnia pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi.

WYBRANE KURSY:

 • „Kurs Terapii Manualnej w Modelu Holistycznym w wymiarze 320 godzin” 9 Września 2005  Poznań
 • „Kriostymulacja w Medycynie” 14 Październik 2005  Wrocław
 • „Kinesio Taping Basic Course” 15 Październik 2006
 • “IPNFA – basic Course” Warsaw 11 November 2007
 • Kurs Kwalifikacyjny pedagogicznych Warszawa 31 Sierpnia 2007
 • „Advanced Course Kinesiology Taping” Warszawa 17-18.11.2007
 • „Współczesne trendy w fizjoterapii” 14-17 Maj 2008  Kołobrzeg
 • Szkolenie z zakresu obsługi urządzenia Biodex Balance System 20.01.2009 Warszawa
 • “IPNFA –Advance Course” Warszawa, Marzec 2009
 • Kurs “Evidence based Mc Conell approach to chronic knee problems” Warszawa 9-11 lipiec 2010
 • Kurs “Podstawy analizy ruchu – moduł 1” Gliwice 28-29 stycznia 2012

 PUBLIKACJE NAUKOWE: 

 1. Adam Bronikowski, Marcin Ziółkowski, Dagmara Iwańska, Robert Surowiecki, Czesław Urbanik, Jarosław Deszczyński, Monika Lewandowska; „Wydolność stawu kolanowego po leczeniu rekonstrukcyjno rehabilitacyjnym uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego”; Postępy Rehabilitacji Suppl No 5, Wrzesień 2007.
 2. Adam Bronikowski, Marcin Ziółkowski, Dagmara Iwańska, Robert Surowiecki, Czesław Urbanik, Jarosław Deszczyński, Monika Lewandowska ; „Wydolność kończyny dolnej po leczeniu rekonstrukcyjno rehabilitacyjnym uszkodzonego więzadła krzyżowego przedniego” ; Materiały Zjazdowe IV Międzynarodowego Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
 3. Adam Bronikowski, Marcin Ziółkowski, Dagmara Iwańska, Robert Surowiecki, Jarosław Deszczyński, Łukasz Nagraba; ”Results of treatment of anterior cruciate ligament injuries in the aspect of Evidence Based Medicine”; Arthroscopy and Joint Surgery 2007; 3(4):10-15.
 4. Artur  Stolarczyk , Łukasz  Nagraba, Tomasz  Mitek, Adam  Bronikowski, Michał  Karliński, Paweł  Kołodziejski; “Physiotherapy in treatment of degenerative joint disease of the hip”; Arthroscopy and Joint Surgery 2007; 3(3):24-35;
 5. Bronikowski Adam, Nagraba Łukasz, Mitek Tomasz, Kamińska Magda, Surowiecki Robert, Stolarczyk Artur, Deszczyński Jarosław; „Wyniki leczenia choroby zwyrodnieniowej biodra w aspekcie jakości życia pacjentów”; materiały zjazdowe “Majówki Młodej Fizjoterapii” 30.05-1.06.2008 Wrocław
 6. Artur  Stolarczyk, Łukasz Nagraba, Tomasz Mitek, Adam  Bronikowski, Michał  Karliński, Jarosław  Deszczyński; “Physical therapy methods applied in the treatment of patients with osteoarthritis. Part II – Kinesitherapy”; Arthroscopy and Joint Surgery 2008; 4(1):33-47;
 7. “Podstawy rehabilitacji po całkowitej endoprotezoplastyce stawu biodrowego” pod redakcją Jarosława Deszczyńskiego i Artura Stolarczyka; Rozdziały: VII (Faza szpitalna) i VIII (Faza poszpitalna – ćwiczenia do wykonania w domu) ISBN 978-83-908482-1-1
 8. Jarosław Deszczyński, Adam Bronikowski, Łukasz Nagraba, Tomasz Mitek; „Clinical results after re construction and rehabilitation patients with ruptured anterior cruciate ligament”; British Journal of Surgery Vol. 95 Iss. S6;
 9. Adam Bronikowski, Maria Kłoda, Andrzej Cybulski, Magda Kamińska,
 10. Robert Surowiecki, Jarosław Deszczyński; „Porównanie dwóch sposobów terapii bólów krzyża – doniesienie wstępne”; Postępy Rehabilitacji Suppl No 7, Wrzesień 2008.
 11. Adam Bronikowski, Maria Kłoda, Monika Lewandowska, Magda Kamińska, Anna Słupik, Robert Surowiecki; „Wpływ różnorodnych form ćwiczeń fizycznych na aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda”; Postępy rehabilitacji Tom 23 Numer 2 rok 2009, str. 129-130
 12. Adam Bronikowski, Maria Kłoda, Monika Lewandowska, Magda Kamińska, Anna Słupik, Robert Surowiecki; „Leczenie usprawniające po rekonstrukcji więzadła rzepkowo udowego przyśrodkowego (MPFL) – doniesienie wstępne”; Postępy rehabilitacji Tom 23 Numer 2 rok 2009, str. 129-130
 13. „Podstawy rehabilitacji u pacjentów z bólami dolnego odcinka kręgosłupa” pod redakcją Jarosława Deszczyńskiego i Artura Stolarczyka; Rozdziały: III -Profilaktyka dolegliwości ze strony lędźwiowego odcinka kręgosłupa; IV Postępowanie lecznicze w bólach lędźwiowego odcinka kręgosłupa; ISBN 978-83-908482-2-8
 14. „Biomechanika sportu i rehabilitacji wybrane zagadnienia” pod redakcją Czesława Urbanika i Andrzeja Mastalerza. Rozdział VII Ocena wpływu metody kinesiotaping na poziom momentu siły mięśnia czworogłowego uda; ISBN978-83-61830-16-0
 15. ”Zastosowanie czynników wzrostu w leczeniu chorób ścięgien i mięśni” pod redakcją Jarosława Deszczyńskiego i Artura Stolarczyka. Rozdziały XII, XIII, XIV str. 71 – 125; ISBN 978-83-908482-3-5
 16. Adam Bronikowski, Maria Kłoda, Monika Lewandowska, Magda Kamińska, Artur Stolarczyk, Jarosław Deszczyński; Wpływ różnorodnych form ćwiczeń fizycznych na aktywność bioelektryczną mięśnia czworogłowego uda- doniesienie wstępne; Ortopedia Traumatologia i Rehabilitacja 2010; 6(6); Vol. 12, 534-541
 17. Agnieszka Sitarz-Szefer, Emilia Kurowska, Adam Bronikowski; Zastosowanie endoprotezoplastyki całościowej jedno przedziałowej w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego; Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2010; 6(3-4): 9-15
 18. Jarosław Deszczyński, Adam Bronikowski, Łukasz Nagraba, Tomasz Mitek; Innowacyjna, Kompleksowa, Aktywna, Rehabilitacja Osteoporozy nową strategią leczenia i profilaktyki; Artroskopia i Chirurgia Stawów, 2010; 6(3-4): 29-35
 19. Adam Bronikowski, Radosław Król, Dagmara Iwańska, Justyna Warchulska, Maria Kłoda, Jarosław Deszczyński; „Wpływ rodzaju stabilizatora na poziom niestabilności przedniej stawu kolanowego bez więzadła krzyżowego przedniego – doniesienie wstępne”; Fizjoterapia Polska, 2011; vol.11, sup 1: 59-60
 20. Katarzyna Bażant, Adam Bronikowski, Paweł Kołodziejski, Krzysztof Bryłka, Artur Stolarczyk, Jarosław Deszczyński; „Fizjoterapia po operacyjnym leczeniu palucha koślawego metoda SCARF ”; Fizjoterapia Polska, 2011; vol.11, sup 1: 50
 21. „Podstawy rehabilitacji po endoprotezie stawu kolanowego” pod redakcją Jarosława Deszczyńskiego i Artura Stolarczyka; Rozdziały V, VI, VII str. 23-63; ISBN: 978-83-908482-0-4
 22. Jarosław Strychar, Tomasz Mitek, Łukasz Nagraba, Adam Bronikowski, Jarosław Deszczyński, Artur Stolarczyk; “Radial head and neck fractures in adults treated by percutaneous osteosynthesis and early motion”; Chir. Narzadow Ruchu Ortop. Pol., 2014; 79, 167-174.

Kontakt:

a.s.bronikowski@gmail.com

tel. 608-440-921