Rekonstrukcja więzadła ACL z użyciem przeszczepu – film z objaśnieniem na czym polega operacja

  1. Home
  2. Leczenie
  3. Rekonstrukcja więzadła ACL z użyciem przeszczepu – film z objaśnieniem na czym polega operacja


Rekonstrukcja więzadła ACL z użyciem przeszczepu


Uraz i przewlekła niestabilność stawu kolanowego


Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego (ACL) jest najczęściej wykonywaną rekonstrukcją więzadłową w stawie kolanowym. Zabieg ten wykonuje się w przypadku urwania więzadła lub gdy więzadło ma objawy niestabilności. Do urwania więzadła krzyżowego przedniego dochodzi w wyniku urazu. Pojawia się wtedy ból, niekiedy obrzęk stawu. We wnętrzu kolana może dochodzić do uszkodzenia struktur, takich jak łąkotka czy chrząstka stawowa.

Przewlekła niestabilność często jest wynikiem wcześniejszego, źle prowadzonego leczenia lub zaniedbania pacjenta. Niestabilność pacjenci często określają jako „luz w stawie”. W najmniej spodziewanym momencie kolano z zerwanym więzadłem „ucieka”. W następstwie długo trwającej niestabilności dochodzi do powolnej degeneracji stawu kolanowego i rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Zmiany zwyrodnieniowe w stawie kolanowym oznaczają przede wszystkim utratę ruchomości stawu i dolegliwości bólowe. Wszystko to niestety może prowadzić do konieczności przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Dlatego też osoby, które mają nieleczoną niestabilność stawu kolanowego zdecydowanie powinny zrezygnować z tzw. sportów skręcających, takich jak: narty, piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis czy sqush.


Zerwane więzadło krzyżowe przednie (ACL) – leczenie

Dostępne na rynku stabilizatory niestety nie są skuteczne, ponieważ nie zapewniają odpowiednio mocnej stabilności stawu. W wyniku przewlekłej niestabilności może dochodzić do skręceń i mikrourazów, a w następstwie do niszczenia stawu kolanowego. Najczęściej stosowanym leczeniem jest leczenie operacyjne polegające na rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Zabieg rozpoczyna się od pobrania ścięgna z innego miejsca w nodze. Najczęściej pobierane są ścięgna mięśni kulszowo goleniowych, znajdujących się na wewnętrznej części uda lub więzadło właściwe rzepki, znajdujące się z przodu kolana. Potem chirurg ortopeda musi pobrane ścięgno odpowiednio przygotować do wszczepienia. Następnie przeszczepia je w staw kolanowy, tak, aby zastąpiło ono więzadło krzyżowe przednie. Każdy zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego wiąże się z ryzykiem, na przykład: niewygojenia się przeszczepu, jego wydłużenia lub ponownego zerwania. Oznacza to, że 5 do 15 (jak podają niektóre źródła) na 100 operowanych pacjentów, u których wykonano zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, będzie, z jakiegoś powodu, miało niestabilny staw i będzie wymagało reoperacji.


Rekonstrukcja ACL – film z omówieniem przebiegu operacji

Na załączonym poniżej filmie dokładnie objaśniam czym polega zabieg rekonstrukcji więzadła ACL z użyciem przeszczepu i omawiam najważniejsze momenty operacji.Więcej informacji na temat przewlekłej niestabilności więzadła krzyżowego przedniego oraz metod leczenia znajduje się  TUTAJ .