Bark

Bark tworzą następujące elementy:

  • staw ramienny

Staw ramienny tworzą: głowa kości ramiennej i panewka łopatki

  • staw barkowo-obojczykowy

Staw barkowo-obojczykowy to staw łączący obojczyk z wyrostkiem barkowym łopatki. Oba

te elementy nie stykają się ze sobą bezpośrednio, łączy je chrzęstny krążek stawowy, a otacza torebka stawowa, wzmocniona więzadłami barkowo-obojczykowymi. Najważniejszą rolę w stabilizacji obojczyka pełnią więzadła kruczo-obojczykowe.

  • staw mostkowo-obojczykowy

Staw mostkowo-obojczykowy łączy mostek z obojczykiem. Staw ten tworzą: wydrążenie stawowe na powierzchni mostka i powierzchnia stawowa mostkowego końca obojczyka. Ze względu na fakt, że obie te struktury są do siebie niedopasowane anatomicznie, łączy je krążek stawowy.

  • staw łopatkowo-piersiowy

Staw łopatkowo-piersiowy tworzą przesuwalne względem siebie tkanki miękkie pomiędzy łopatką a ścianą klatki piersiowej. To staw nieanatomiczny, bo nie posiada powierzchni stawowych i chrząstki stawowej. Pełni on jednak bardzo ważną funkcję w końcowych zakresach ruchu odwodzenia i zgięcia w stawie barkowym.

  • staw podbarkowy – inaczej przestrzeń podbarkowa

Staw podbarkowy to przestrzeń pomiędzy głową kości ramiennej i wyrostkiem barkowym łopatki od przodu zamknięta więzadłem kruczo-barkowym. Staw ten nie jest strukturą anatomiczną, nie posiada powierzchni stawowych i chrząstki stawowej.

  • tkanki miękkie, czyli: mięsień czworoboczny, naramienny, podgrzebieniowy i trójgłowy (triceps).

Autor: Rafał Mikusek – ortopeda traumatolog